• 9 Mayıs 2015
  • +
  • -

3.ETAP TOKİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR

3.ETAP TOKİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Sandıklı İlçesimizdeki konut ihtiyacını karşılamak adına Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün gayretleri sonucunda 3.Etap TOKİ projesi “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı” tarafından kabul edilmişti. Başkan Mustafa Çöl yaptığı açıklamada ” Günümüz şartlarına uygun, modern ve her türlü konfor düşünülerek yapılacak olan Lüks daireler alt gelir grubu Sandıklılı vatandaşlarımız düşünülerek yapılmaktadır. Vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olabileceklerdir. Bu haberi bekleyen Sandıklılı pek çok vatandaşımız olduğunu biliyorum, bu bakımdan tüm Sandıklımıza hayırlı olsun.”dedi.

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak olan 3.Etap TOKİ konutlarının başvuru şartları belirlendi. Sandıklı İlçesi, Çakır Mahallesi, Taşlıklar Mevkiinde (Şimdiki TOKİ yanı) bulunan mülkiyeti Sandıklı Belediyesine ait 15.008,01 m2 yüzölçümlü 666 ada, 1 parsel üzerinde projelendirme çalışması yapılmıştır. Sandıklı Belediyesi tarafından öne çıkan talepler dikkate alınarak yürütülen söz konusu çalışma neticesinde;

B1 (2+1) 77 adet konut (75 m2) ve C1 (3+1) 100 adet konut (110 m2) olmak üzere 177 adet konut ile sosyal donatı yapılması uygun görülmüştür. “Alt Gelir Grubu” kapsamında gerçekleşecek olan B1 (2+1) tipi konutlar için başvuru şartları ve gerekli belgeler şu şekildedir;

* Konut alıcıları satış işlemlerinde T.C Ziraat Bankası A.Ş Sandıklı Şubesi bankacılık hizmeti verecektir.

* Konut alıcıları Şube nezdinde TOKİ adına açılan hesaba;

B1 (2+1) tipi konutlar için 4.000 TL

C1 (3+1) tipi konutlar için 6.000 TL başvuru bedelini 09 Mart- 30 Nisan 2015 tarihleri arasında yatıracaklardır.

Konut Satış Bilgileri ise; B1 (2+1) Tipi 180 Ay 445 TL (Ortalama) C1 (3+1) Tipi 120 Ay 947 TL(Ortalama)

ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

-» Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

• AFYON il nüfusuna kayıtlı veya SANDIKLI ilçesi sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması,

• Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

• Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulun olmaması, (Ancak, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.)

• 25 yaş ve üzerinde olması, (Ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.)

• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200.-TL ) (3200 TL den fazla geliri olanlar alt gelir grubuna başvuramazlar.) (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200.-TL olması gerekmektedir.) Gerekmektedir. -» Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

• Başvuru sahibinin adına ve ikametgâh ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs.) fotokopisi, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgâh ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)

• İkametgâh ilmühaberi, (AFYON ili SANDIKLI ilçesi sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.)

• T.C. Kimlik Numaraları, (Aile bireylerinin)

• Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,

• Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200.-TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

❖ Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

❖ Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri, Eksiksiz olarak ibraz edecektir.

-» Başvuru sahibi, ekte yer alan başvuru formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olup, ayrıca, başvuru formu imzalayarak, kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb. gelirinin olmadığını beyan edecektir.

-» Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.

Başvuru ve diğer sorularınız için Sandıklı Belediyesine müracaat edebilirsiniz.

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN