• 21 Aralık 2016
 • +
 • -

İHALE İLANI

İHALE İLANI

İLAN

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Sandıklı Belediyesince yapılacak olan kiralama ihalesi ekli listede belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddelerine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

Kiralama ihaleleri 23.12.2016 Cuma günü Ekli listede belirtilen saatte Belediyemiz Encümeni huzurunda Belediye Başkanlığı Makam Odasında yapılacaktır.

 1. Kiralama ihalelerine katılmak isteyenler en geç 22.12.2016 Perşembe günü saat 17:00’e kadar. Ekli listede belirtilen Geçici Teminatı ve ihale iştirak bedellerini Belediyemiz veznesine ya da Belediyemizce verilecek banka hesap numarasına yatıracaklar, makbuzlarını ve istenilen belgeleri yukarıdaki tarih ve Saat’e kadar kapalı zarf içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim edeceklerdir. Belirlenen gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 2. İhaleye çıkarılan işyerlerine ait muhammen bedeli, geçici teminat tutarını, ihale iştirak bedelini ihale tarih ve saati ekli listededir.
 3. İsteklilerin hazır bulundurması gereken belgeler;
  1. Gerçek Kişiler için:
 • Müracaat dilekçesi,
 • Kanuni ikametgâh belgesi,
 • Noter tasdikli imza sirküleri,
 • Vekâleten katılanlar için imza beyanı ve noter tasdikli vekâletname,
 • İsteklilerin, Belediyemiz bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ne borcu olmadığına dair belge,
 • Geçici Teminat ve İhale iştirak bedelini ödendiğine / teslim edildiğine dair belge,
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
 • İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
 • İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 1. maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
  1. Tüzel Kişiler için:
 • Müracaat dilekçesi,
 • Oda kayıt belgesi,
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 • Vekâleten katılanlar için imza beyanı ve noter tasdikli vekâletname,
 • Şirket ortaklarının son durumunu gösterir belge,
 • Tüzel kişiliğin ve ortaklarının Belediyemiz, bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş. ’ne borcu olmadığına dair belge,
 • Geçici Teminat ve İhale iştirak bedelini ödendiğine/teslim edildiğine dair belge,
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
 • İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
 • İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 2. maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 

4-Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde müracaat süresi sonuna kadar mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülüp okunabilir.

Keyfiyet ilan olunur.

 

SANDIKLI BELEDİYESİNCE KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ
S. NO İŞYERLERİ  MUHAMMEN BEDELLER GEÇİCİ TEMİNAT EN AZ İHALE İŞTİRAK BEDELİ ENAZ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ KİRA SÜRESİ
1 YENİ BELEDİYE İŞ MERKEZİ 22/6 Büro 825,00 ₺ 24,75 ₺ 206,25 ₺ 23.12.2016 09:00 31.12.2017
2 KAPLICA KÜME EVLERİ 527 BERBER 1.800,00 ₺ 54,00 ₺ 450,00 ₺ 23.12.2016 09:05 31.12.2017
3 241 NOLU AİLE ÇAY BAHÇESİ           (ESKİ KAHVEHANE) 27.500,00 ₺ 825,00 ₺ 6.875,00 ₺ 23.12.2016 09:10 31.12.2017
4 251 NOLU AİLE ÇAY BAHÇESİ 27.500,00 ₺ 825,00 ₺ 6.875,00 ₺ 23.12.2016 09:20 31.12.2017
5 KADİFE KALE 319 9.000,00 ₺ 270,00 ₺ 2.250,00 ₺ 23.12.2016 09:30 31.12.2017
6 KADİFE KALE 320 9.000,00 ₺ 270,00 ₺ 2.250,00 ₺ 23.12.2016 09:40 31.12.2017
7 KADİFE KALE 321 9.000,00 ₺ 270,00 ₺ 2.250,00 ₺ 23.12.2016 09:50 31.12.2017
8 KADİFE KALE 322 9.000,00 ₺ 270,00 ₺ 2.250,00 ₺ 23.12.2016 10:00 31.12.2017
9 KADİFE KALE 323 9.000,00 ₺ 270,00 ₺ 2.250,00 ₺ 23.12.2016 10:10 31.12.2017
10 KADİFE KALE 324 9.000,00 ₺ 270,00 ₺ 2.250,00 ₺ 23.12.2016 10:20 31.12.2017
11 KADİFE KALE 325 5.000,00 ₺ 150,00 ₺ 1.250,00 ₺ 23.12.2016 10:30 31.12.2017
12 KADİFE KALE 326 9.000,00 ₺ 270,00 ₺ 2.250,00 ₺ 23.12.2016 10:40 31.12.2017
13 KADİFE KALE 327 9.000,00 ₺ 270,00 ₺ 2.250,00 ₺ 23.12.2016 10:50 31.12.2017
14 KADİFE KALE 328 9.000,00 ₺ 270,00 ₺ 2.250,00 ₺ 23.12.2016 11:00 31.12.2017
15 KADİFE KALE 329 9.000,00 ₺ 270,00 ₺ 2.250,00 ₺ 23.12.2016 11:10 31.12.2017
16 YENİ OTOGAR SANDIKLI BİRLİK 8.000,00 ₺ 240,00 ₺ 2.000,00 ₺ 23.12.2016 11:20 31.12.2017
17 YENİ OTOGAR 1 NOLU YAZIHANE 8.000,00 ₺ 240,00 ₺ 2.000,00 ₺ 23.12.2016 11:25 31.12.2017
18 YENİ OTOGAR 2 NOLU YAZIHANE 8.000,00 ₺ 240,00 ₺ 2.000,00 ₺ 23.12.2016 11:30 31.12.2017
19 YENİ OTOGAR 3 NOLU YAZHANE 8.000,00 ₺ 240,00 ₺ 2.000,00 ₺ 23.12.2016 11:35 31.12.2017
20 YENİ OTOGAR 14 NOLU BERBER 3.000,00 ₺ 90,00 ₺ 750,00 ₺ 23.12.2016 11:40 31.12.2017
21 YENİ OTOGAR TAKSİ DURAĞI 4.000,00 ₺ 120,00 ₺ 1.000,00 ₺ 23.12.2016 11:45 31.12.2017
22 YENİ OTOGAR 8 NO MARKET 4.500,00 ₺ 135,00 ₺ 1.125,00 ₺ 23.12.2016 11:50 31.12.2017
23 YENİ OTOGAR 13 NO MARKET 4.500,00 ₺ 135,00 ₺ 1.125,00 ₺ 23.12.2016 11:55 31.12.2017
24 YENİ OTOGAR KAFETERYA 6.500,00 ₺ 195,00 ₺ 1.625,00 ₺ 23.12.2016 12:00 31.12.2017
25 HAYVAN PAZARI ÇAY OÇAĞI 1.200,00 ₺ 36,00 ₺ 300,00 ₺ 23.12.2016 12:05 31.12.2017
26 HİSAR AİLE ÇAY BAHÇESİ 4.000,00 ₺ 120,00 ₺ 1.000,00 ₺ 23.12.2016 12:10 31.12.2017
27 YENİ SANAYİ SİTESİ ORTA REFUJ 40 NOLU İŞYERİ 3.000,00 ₺ 90,00 ₺ 750,00 ₺ 23.12.2016 12:20  01.08.2018

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN