H.1247.M.1831 YILINA AİT

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ

NFS. d.01707 NUMARALI ATİK NÜFUS DEFTERİ

KAZA-İ SANDIKLI-MAHALLE-İ CUMA

                                               Arşiv Kodu:  NFS. d.017070003

SAYFA:3

35.Orta boylu, kır sakallı, elli yaşında Postal oğlu Mehmet.

Oğlu on iki yaşında Ali.

36.Uzun boylu, sarı sakallı, otuz beş yaşında Keçeci İbrahim oğlu Osman.M.

Oğlu on yaşında İbrahim.

Diğer oğlu sekiz yaşında Ahmet.

Diğer oğlu üç yaşında Ali.

Karındaşı sarı sakallı kırk beş yaşında Murat.

Oğlu on iki yaşında Ali.

Diğer oğlu beş yaşında Mehmet.

Diğer karındaşı köse sakallı, otuz yaşında Hüseyin. M.

Oğlu bir yaşında Mustafa.

Hizmetkarı on iki yaşında Kasabalı Mehmet. (Kasaba=Şuhut İlçesi.HH)

Diğer hizmetkarı kara sakallı, elli yaşında Halil oğlu Halil.

37.Uzun boylu, kır sakallı, elli yaşında Kara Ali oğlu Osman.

Oğlu kara sakallı, otuz yaşında Ömer. M.

Diğer oğlu şâbbı emred on altı yaşında Halil. M.

38.Orta boylu, kumral sakallı, kırk yaşında Kuru Hasan oğlu Mustafa.M.

Oğlu ter bıyıklı, on altı yaşında İbrahim.M.

Diğer oğlu üç yaşında Mehmet.

39.Müteveffa İkiz oğlu Osman eytamı on iki yaşında Veli.

40.Müteveffa Nakib Hasan oğlu eytamı on iki yaşında Hüseyin.

41.Orta boylu, kır sakallı, elli beş yaşında Bezzaz Hacı Ahmet oğlu Abdullah. N:22-H:7

42.Müteveffa Tekke-nişin Hacı Ali eytamları on iki yaşında Bekir.

Biraderi altı yaşında Osman.

Diğer biraderi dört yaşında Mustafa.

Diğer biraderi iki yaşında Ahmet.

43.Uzun boylu, kır sakallı, elli yaşında Terzi Hasan oğlu Hacı İbrahim.

Oğlu bir yaşında Mehmet.

Emeksiz oğlu beş yaşında Abdurrahman ba-berat-ı eimmeden.(=imamlardan)

  1. 44. Ak sakallı, seksen yaşında Kasım oğlu Mehmet.
  2. Ak sakallı, altmış yaşında Topal Abdurrahman oğlu Sağır Ali.

Oğlu uzun boylu, kara sakallı, otuz beş yaşında Ahmet.M.

Oğlu beş yaşında Ali.

Diğer oğlu üç yaşında Hasan.

Merkumun diğer oğlu köse sakallı, otuz yaşında İbrahim.M.

46.Orta boylu, sarı sakallı, kırk beş yaşında Muhammed Kadı oğlu Ahmet.

Karındaşı kır sakallı, kırk yaşında Ömer. M.

Diğer biraderi bıyıklı tıraş, yirmi beş yaşında Osman.M.

47.Uzun boylu, kır sakallı, elli beş yaşında Cangar*Çangır*oğlu Abdullah.

Oğlu on beş yaşında alîl Ali.

Diğer oğlu üç yaşında Süleyman.

Diğer oğlu bir yaşında Mustafa.

Hizmetkarı şâbbı emred on altı yaşında Hasan bin Mehmet.M. N:21 H:6

 

SAYFA:4                              Arşiv Kodu:  NFS. d.017070004

48.Uzun boylu, kumral sakallı, kırk yaşında Hacı Himmet oğlu Molla Bekir. M.

Oğlu on beş yaşında alîl, talebe-i ulûmdan Halil.

Diğer oğlu on üç yaşında alîl Himmet.

Diğer oğlu yedi yaşında Hüseyin.

Diğer oğlu beş yaşında Hasan.

Diğer oğlu üç yaşında Mehmet.

Diğer oğlu bir yaşında Ali.

Karındaşı şâbb-ı emred on beş yaşında Ahmet.M.

Damadı sarı bıyıklı, tıraş, otuz yaşında Hasan bin Sadık.M.

  1. Uzun boylu, ak sakallı, seksen yaşında Kör Osman oğlu Osman.

Emeksiz oğlu altı yaşında Osman.

50.Orta boylu, kır sakallı, yetmiş yaşında Ahmet Amuca oğlu Ahmet.

Oğlu kır sakallı, kırk beş yaşında Hasan.

Oğlu şâbbı emred altı yaşında Mehmet.M.

Diğer oğlu on dört yaşında talebe-i ulûmdan Hafız Ahmet.

Merkumun diğer oğlu kırk yaşında kır sakallı İsmail.

Oğlu dört yaşında Mustafa.

51.Orta boylu, köse sakallı, altmış beş yaşında, Topal Abdurrahman oğlu Mehmet.

Oğlu bıyıklı tıraş, yirmi iki yaşında Hasan.

Diğer oğlu ter bıyıklı, on altı yaşında Abdurrahman.M.

Diğer oğlu on beş yaşında talebe-i ulûmdan Hafız Ahmet.

Diğer oğlu on dört yaşında Ali. N:22- H:4

52.Orta boylu, kır sakallı, beş yaşında Hacı İsmail oğlu Osman.

Oğlu köse sakallı, otuz yaşında Halil.M.

Oğlu üç yaşında Mehmet.

Merkumun diğer oğlu köse sakallı, yirmi beş yaşında İsmail.M.

Oğlu iki yaşında Mustafa.

Merkumun diğer oğlu on yaşında Hüseyin.

53.Cami-i Kebir kayyumu ak sakallı, seksen yaşında Molla Ahmet oğlu Molla Süleyman.

54.Uzun boylu, sarı sakallı, kırk yaşında Çoban Hacı Ahmet oğlu Hacı Ömer.M.

Oğlu on dört yaşında Mustafa.

Diğer oğlu altı yaşında Halil.

Diğer oğlu dört yaşında Osman.

Diğer oğlu iki yaşında Bekir.

Karındaşı sarı bıyıklı, otuz beş yaşında Mehmet. M.

55.Ak sakallı, yetmiş yaşında alîl, Develi Mehmet oğlu Kadir.

Oğlu sakallı, kırk yaşında İbrahim.

Oğlu beş yaşında Ali.

Karındaşı âmâ, ak sakallı, altmış beş yaşında Mehmet.

Müteveffa Tokatlı Halil oğlu eytamı on iki yaşında İbrahim.

56.Uzun boylu, kır sakallı, elli beş yaşında Çil Ahmet oğlu Hasan.

57.Uzun boylu, kara sakallı, elli yaşında Arzumanlı*Arzumetli* oğlu Emir Ahmet.

Oğlu on yaşında Ahmet.

Diğer oğlu sekiz yaşında Mehmet. N:22- H:7

            Not: Sıralama sayıları o ailenin mahalle içindeki hanesi olarak yorumlanmalıdır.

Transkripsiyonu:

Hüseyin HÜSREVOĞLU

Emekli Öğrt.-Araştırmacı-Yazar/SANDIKLI

E.mail:h.hus@hotmail.com

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN