İtfaiye

SANDIKLI BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 1. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 2. Su baskınlarına müdahale etmek,
 3. Her türlü kaza,çökme,patlama,mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek.
 4. Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
 5. 09/09/2009 tarihli ve 2313 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan,Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
 6. Halkı,kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek,alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
 7. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek,bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
 8. Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek.

ASLİ GÖREVLERİ DIŞINDA BELEDİYE BAŞKANININ VERDİDİĞİ DİĞER GÖREVLERİ YAPMAK

 1. İlçemiz şehir merkezinde ücret mukabilinde arazözle su basma
 2. İlçemiz şehir merkezinde ücret mukabilinde arazözle su verme
 3. İlçemiz şehir merkezinde ücret mukabilinde pankart asma
 4. Ücretleri mukabilinde evlerin ve işyerlerinin baca temizliği yapılması
 5. Ücret mukabilinde kapı açmak

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN ARAÇLAR

 • Öncü aracı,
 • 1 adet Ford 18×24 Arazöz
 • 1 adet İveco Arazöz
 • 18 MT Ford merdivenli arazöz
 • 26 MT Ford 25×24 merdivenli arazöz

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN