• 7 Aralık 2015
 • +
 • -

KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ

KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ

İLAN

 

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Sandıklı Belediyesince yapılacak olan kiralama ihalesi ekli listede belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddelerine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

Kiralama ihaleleri 15.12.2015 Salı günü Ekli listede belirtilen saatte Belediyemiz Encümeni huzurunda Belediye Başkanlığı Makam Odasında yapılacaktır.

 1. Kiralama ihalelerine katılmak isteyenler en geç 14.12.2015 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar. Ekli listede belirtilen Geçici Teminatı ve ihale iştirak bedellerini Belediyemiz veznesine ya da Belediyemizce verilecek banka hesap numarasına yatıracaklar, makbuzlarını ve istenilen belgeleri yukarıdaki tarih ve Saat’e kadar kapalı zarf içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim edeceklerdir. Belirlenen gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 2. İhaleye çıkarılan işyerlerine ait muhammen bedeli, geçici teminat tutarını, ihale iştirak bedelini ihale tarih ve saati ekli listededir.
 3. İsteklilerin hazır bulundurması gereken belgeler;
  1. Gerçek Kişiler için:
 • Müracaat dilekçesi,
 • Kanuni ikametgâh belgesi,
 • Noter tasdikli imza sirküleri,
 • Vekâleten katılanlar için imza beyanı ve noter tasdikli vekâletname,
 • İsteklilerin, Belediyemiz bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ne borcu olmadığına dair belge,
 • Geçici Teminat ve İhale iştirak bedelini ödendiğine / teslim edildiğine dair belge,
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
 • İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
 • İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 1. maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
  1. Tüzel Kişiler için:
 • Müracaat dilekçesi,
 • Oda kayıt belgesi,
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 • Vekâleten katılanlar için imza beyanı ve noter tasdikli vekâletname,
 • Şirket ortaklarının son durumunu gösterir belge,
 • Tüzel kişiliğin ve ortaklarının Belediyemiz, bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş. ’ne borcu olmadığına dair belge,
 • Geçici Teminat ve İhale iştirak bedelini ödendiğine/teslim edildiğine dair belge,
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
 • İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
 • İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 2. maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 

4-Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde müracaat süresi sonuna kadar mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülüp okunabilir.

Keyfiyet ilan olunur.

SANDIKLI BELEDİYESİNCE KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ
S. NO İŞYERLERİ  MUHAMMEN BEDELLER GEÇİCİ TEMİNAT EN AZ İHALE İŞTİRAK BEDELİ ENAZ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ AÇIKLAMA
1 SEBZE HALİ NO:5 2.000,00 ₺ 60,00 ₺ 500,00 ₺ 15.12.2015 09:00 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
2 SEBZE HALİ NO:6 2.000,00 ₺ 60,00 ₺ 500,00 ₺ 15.12.2015 09:05 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
3 SEBZE HALİ NO:7 2.000,00 ₺ 60,00 ₺ 500,00 ₺ 15.12.2015 09:10 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
4 SEBZE HALİ NO:8 2.000,00 ₺ 60,00 ₺ 500,00 ₺ 15.12.2015 09:15 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
5 SEBZE HALİ NO:9 2.000,00 ₺ 60,00 ₺ 500,00 ₺ 15.12.2015 09:20 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
6 SEBZE HALİ NO:10 2.000,00 ₺ 60,00 ₺ 500,00 ₺ 15.12.2015 09:25 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
7 SEBZE HALİ NO:21 2.000,00 ₺ 60,00 ₺ 500,00 ₺ 15.12.2015 09:30 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
8 SEBZE HALİ NO:22 2.000,00 ₺ 60,00 ₺ 500,00 ₺ 15.12.2015 09:35 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
9 SEBZE HALİ NO:1 2.335,00 ₺ 70,05 ₺ 583,75 ₺ 15.12.2015 09:40 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
10 SEBZE HALİ NO:2 2.335,00 ₺ 70,05 ₺ 583,75 ₺ 15.12.2015 09:45 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
11 SEBZE HALİ NO:4 2.000,00 ₺ 60,00 ₺ 500,00 ₺ 15.12.2015 09:50 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
12 SEBZE HALİ NO:11 2.335,00 ₺ 70,05 ₺ 583,75 ₺ 15.12.2015 09:55 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
13 SEBZE HALİ NO:12 2.335,00 ₺ 70,05 ₺ 583,75 ₺ 15.12.2015 10:00 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
14 SEBZE HALİ NO:13 2.335,00 ₺ 70,05 ₺ 583,75 ₺ 15.12.2015 10:05 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
15 SEBZE HALİ NO:14 2.335,00 ₺ 70,05 ₺ 583,75 ₺ 15.12.2015 10:10 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
16 SEBZE HALİ NO:15 2.335,00 ₺ 70,05 ₺ 583,75 ₺ 15.12.2015 10:15 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
17 SEBZE HALİ NO:16 2.335,00 ₺ 70,05 ₺ 583,75 ₺ 15.12.2015 10:20 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
18 SEBZE HALİ NO:17 2.000,00 ₺ 60,00 ₺ 500,00 ₺ 15.12.2015 10:25 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
19 SEBZE HALİ NO:18 2.000,00 ₺ 60,00 ₺ 500,00 ₺ 15.12.2015 10:30 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
20 SEBZE HALİ NO:19 2.000,00 ₺ 60,00 ₺ 500,00 ₺ 15.12.2015 10:35 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
21 SEBZE HALİ NO:20 2.000,00 ₺ 60,00 ₺ 500,00 ₺ 15.12.2015 10:40 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
22 SEBZE HALİ NO:23 2.000,00 ₺ 60,00 ₺ 500,00 ₺ 15.12.2015 10:45 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
23 SEBZE HALİ NO:24 2.000,00 ₺ 60,00 ₺ 500,00 ₺ 15.12.2015 10:50 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
24 SEBZE HALİ NO:25 2.000,00 ₺ 60,00 ₺ 500,00 ₺ 15.12.2015 10:55 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
25 SEBZE HALİ NO:26 2.335,00 ₺ 70,05 ₺ 583,75 ₺ 15.12.2015 11:00 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
26 SEBZE HALİ NO:27 2.335,00 ₺ 70,05 ₺ 583,75 ₺ 15.12.2015 11:05 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
27 SEBZE HALİ NO:28 2.335,00 ₺ 70,05 ₺ 583,75 ₺ 15.12.2015 11:10 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar 
28 ÇAKIR MAHALLESİ KAPLICA KÜME EVLERİ 241 NOLU AİLE ÇAY BAHÇESİ (KAHVEHANE) 25.250,00 ₺ 757,50 ₺ 6.312,50 ₺ 15.12.2015 13:30 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar 
29 ÇAKIR MAHALLESİ KAPLICA KÜME EVLERİ 527 BERBER 1.600,00 ₺ 48,00 ₺ 400,00 ₺ 15.12.2015 13:40 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar 
30 ŞİRİNEVLER MAHALLESİ 1.CADDE NO:2/A İŞYERİ 8.000,00 ₺ 720,00 ₺ 6.000,00 ₺ 15.12.2015 13:50 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar
31 ŞİRİNEVLER MAHALLESİ 1.CADDE NO:2/B 8.000,00 ₺ 720,00 ₺ 6.000,00 ₺ 15.12.2015 14:00 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar
32 ŞİRİNEVLER MAHALLESİ 1.CADDE NO:6 16.000,00 ₺ 1.440,00 ₺ 12.000,00 ₺ 15.12.2015 14:10 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar
33 ŞİRİNEVLER MAHALLESİ 1.CADDE NO:8/A 8.000,00 ₺ 720,00 ₺ 6.000,00 ₺ 15.12.2015 14:20 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar
34 ŞİRİNEVLER MAHALLESİ 1.CADDE NO:10/A 8.000,00 ₺ 720,00 ₺ 6.000,00 ₺ 15.12.2015 14:30 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar
35 ŞİRİNEVLER MAHALLESİ 1.CADDE NO:10/B 8.000,00 ₺ 720,00 ₺ 6.000,00 ₺ 15.12.2015 14:40 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar
36 ŞİRİNEVLER MAHALLESİ 1.CADDE NO:12/A 8.000,00 ₺ 720,00 ₺ 6.000,00 ₺ 15.12.2015 14:50 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar
37 ŞİRİNEVLER MAHALLESİ 1.CADDE NO:12/B 8.000,00 ₺ 720,00 ₺ 6.000,00 ₺ 15.12.2015 15:00 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar
38 ŞİRİNEVLER MAHALLESİ 2.CADDE NO:8 (YENİ SANAYİ) ÇAY OCAĞI 3.500,00 ₺ 315,00 ₺ 2.625,00 ₺ 15.12.2015 15:10 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.07.2018 tarihine kadar
39 ŞİRİNEVLER MAHALLESİ 2.CADDE NO:20 (YENİ SANAYİ) LOKANTA 6.000,00 ₺ 540,00 ₺ 4.500,00 ₺ 15.12.2015 15:20 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.07.2018 tarihine kadar
40 ŞİRİNEVLER MAHALLESİ 2.CADDE NO:40 (YENİ SANAYİ) ÇAY OCAĞI 2.500,00 ₺ 225,00 ₺ 1.875,00 ₺ 15.12.2015 15:30 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.07.2018 tarihine kadar

 

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN