• 12 Kasım 2021
  • +
  • -

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
         
       
         
  T.C.
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

 
  AFYON İLİ, SANDIKLI İLÇESİ 253 ADET KONUT VE 14 DÜKKAN
SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 
  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından AFYON İLİ, SANDIKLI İLÇESİ 253 ADET KONUT VE 14 DÜKKAN kapsamında üretilecek 12 adet konut satışa sunulacaktır.  
  Proje Adı: AFYON İLİ, SANDIKLI İLÇESİ 253 ADET KONUT VE 14 DÜKKAN  
  Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 10 adet ,3+1 konut 2 adet  
  Satış Yönetimi: Kuralı Satış  
  Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)  
  Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara  
  İletişim İnternet: www.toki.gov.tr  
  İletişim telefon: 444 86 54  
  Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 – 26 Kasım 2021  
  Başvuru Bedeli: 1.000 TL – 2000 TL  
  Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube ve e-Devlet üzerinden (e-Devlet başvuruları 25 Kasım 2021 tarihinde sona erecektir.)  
  Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1  
  Kura Tarihi: 02 Aralık 2021  
  Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sandıklı/Afyonkarahisar  
  Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 06 Aralık 2021 – 10 Aralık 2021  
  Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 15 Aralık 2021 – 17 Aralık 2021(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)  
  Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;  
  1)“Diğer alıcı adayları” kategorisi  
  * Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.  
         
  Detaylı satış fiyat ve koşulları TC. Ziraat Bankası AŞ. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.

 
                   
  KONUT SATIŞ/ÖDEME BİLGİLERİ  
    KONUT TİPİ KONUT FİYATI (TL)
EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK
SATIŞ TARİHİNDE ÖDENECEK PEŞİNAT (TL) VADE
(AY)

BAŞLANGIÇ TAKSİDİ
(TL)
   
    Brüt Alan
86.12 m²
Net Alan
68.91 m²
(2+1)
(10 adet)
191.103,71 %10 19.110,37 180 955,52    
                 
    225.050,90 %10 22.505,09 180 1.125,25    
                 
    Brüt Alan
100.87 m²
Net Alan
81.51 m²
(3+1)
(2 adet)
232.102,52 %10 23.210,25 180 1.160,51    
                 
    232.102,52 %10 23.210,25 180 1.160,51    
                 
                   
  1) Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 02 Aralık 2021 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.  
  2) Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.  
  3) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır.  
  4) Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.  
  5) Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.  
  6) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini ödeyerek, başvurdukları kategori ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ni imzalayacaklardır  
  7) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 06 Aralık 2021 – 10 Aralık 2021 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.  
  8) Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra konut sayıları kadar yedek alıcı belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.  
  9) Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.  
  10) Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 180 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak  
     
  üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.  
  11) İlk taksit ödeme tarihi; Konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.  
  12) İlk dönemsel artış tarihi; Konut teslim tarihine göre İDARE’ce belirlenecektir.  
  13) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.  
  14) Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
 
  15) Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 06 Aralık 2021, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 13 Aralık 2021, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 14 Aralık 2021 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.  
  16) Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.  
  17) Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.  
  18) Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.  
  19) Proje yapı ruhsat tarihi;  
  20) Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.  
  21) Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra devir edebileceklerdir.  
     
  İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir.
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m² hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN : TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı : 444 86 54

 

 

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN