• 2 Ağustos 2018
  • +
  • -

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ 9

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ 9

H.1247-M.1831 YILI
BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ
NFS. d.01707 NUMARALI
ATİK NÜFUS DEFTERİ
MAHALLE-İ CUMA

SAYFA:9
111.Uzun boylu, ak sakallı, yetmiş yaşında Arap Hasan oğlu İbrahim.
Oğlu Asakir-i Mansure neferlerinden yirmi beş yaşında Yunus.
Diğer oğlu taze sakallı, yirmi beş yaşında Hüseyin. M.
Diğer oğlu şâbbı emred on sekiz yaşında Hasan. M.
Diğer oğlu on altı yaşında alîl, Topal Osman.
Birader zadesi altı yaşında Hasan.
Müteveffa Katacı*Haneci* Osman oğlu eytamı on iki yaşında Mehmet.
112.Uzun boylu, kır sakallı, elli baş yaşında Deli İbrahim oğlu Mehmet.
Oğlu kara bıyıklı, tıraş, yirmi beş yaşına İbrahim. M.
Diğer oğlu köse sakallı, yirmi üç yaşında Halil.M.
Diğer oğlu şâbb-ı emred on altı yaşında Mustafa. M.
Diğer oğlu on üç yaşında Mehmet
113. Toylacı*(Toylakcı? başka belgede ) Bayram oğlu Bayram.
Oğlu bıyıklı tıraş, yirmi iki yaşında Hüseyin. M.
Diğer oğlu on yaşında Hasan.
113.Uzun boylu, köse sakallı, kırk yaşında Abdal Mustafa İbrahim.M.
Oğlu altı yaşında Mustafa.
Diğer oğlu bir yaşında Osman
114.Uzun boylu, ak sakallı yetmiş yaşında, Süleyman Çelebi oğlu Musa.
Oğlu sakallı, otuz yaşında Yusuf. M.
Oğlu iki yaşında Mehmet.
Merkumun diğer oğlu şâbbı emred on beş yaşında Abdullah.M.
S.9.N:22 H:5
115.Orta boylu, kır sakallı, elli yaşında Tavşan Ali oğlu İbrahim.
Oğlu on iki yaşında Ali.
Diğer oğlu yedi yaşında Hüseyin.
Diğer oğlu dört yaşında Ahmet.
116.Uzun boylu, kara sakallı, kırk yaşında Nebi oğlu İbrahim. M.
Oğlu on beş yaşında Hasan. M.
Diğer oğlu on üç yaşında Nebi alîl.
117.Orta boylu, kara sakallı, kırk yaşında Cafer oğlu Mehmet. M.
Karındaşı taze sakallı otuz yaşında Hasan.M.
118.Uzun boylu, sarı sakallı, kırk yaşında Ebe Halil oğlu Abdullah.M.
Oğlu on üç yaşında Ahmet.
Diğer oğlu sekiz yaşında Halil.
Diğer oğlu iki yaşında Mustafa.
Müteveffa Deli Hüseyin eytamı bir yaşında Mehmet.
119.Orta boylu, köse sakallı, otuz beş yaşında Kırınkılı*Karangılı* Hacı Mustafa oğlu Kadir. M.
Karındaşı Asakir-i Mansure neferatından Mehmet.
Diğer karındaşı on yaşında alîl Çolak Mustafa.
120.Uzun boylu, kara sakallı, otu beş yaşında Burhan oğlu Süleyman. M.
Oğlu bir yaşında Abdullah.
S.9.N:19 H.7
M:Askere alınmaya müsaittir.
Not: Sıralama sayıları o ailenin mahalle içindeki hanesi olarak yorumlanmalıdır.
Burada yayınlanan Osmanlıca belgeler BOA Genel Müdürlüğü’nden bedeli ödenerek alınmış ve tarafımdan transkripsiyonu (tıpkı tercüme) yapılmıştır.

Hüseyin HÜSREVOĞLU
Emekli Öğrt. Araştırmacı-Yazar
E.mail: h.hus@hotmail.com
SANDIKLI

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN