İnşaat Ruhsat

İNŞAAT & RUHSAT

Yapı Ruhsatı İçin Gereken Belgeler

 1. Dilekçe
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Vekaletname ve muvafakatname
 4. Numarataj Biriminden alınan UAVT tabanında arsanın adresi
 5. Tapu Kayıt Örneği ve istisnai hallerde Tapu Kayıt Örneği yerine geçen belge
 6. İmar Durumu ( Çap )
 7. Aplikasyon Krokisi
 8. Mimari Proje
 9. Statik Proje ve hesapları
 10. Mekanik Tesisat Projesi ve hesapları
 11. Elektrik Tesisat Projesi ve Hesapları
 12. Jeolojik önlemli alanlarda zemin etüt raporu
 13. İlgili Meslek Odasınca düzenlenen Sicil durumu ve fenni mesuluyet üstlenilen işin adı ile fenni mesulun üzerinde bulunan fenni mesuliyete ilişkin inşaat alanını (m2) belirtir belge.
 14. Mimar ve Mühendislerin eğer Belediyede tescilli değilse kayıt belgeleri

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 10 GÜN

Yapı Kullanma İzin Belgesi için Gereken Belgeler

 1. Dilekçe
 2. Nufus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Tapu kayıt Örneği (Cins Değişikliği Yapılmış) veya istisnai hallerde Tapu Kayıt Örneği yerine geçen belgeler.
 4. Numarataj Biriminden alınan UAVT tabanında arsanın adresi
 5. SGK İlişiksizlik Belgesi
 6. Vergi Dairesi Borcu Yoktur Yazısı.
 7. Çevre Sağlık raporu

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 10 GÜN

Tevhit ve İfraz İşlemi İçin Gereken Belgeler

 1. Yapım ve Kontrol Bilgileri
 2. Kadastro Değişiklik ve Kontrollük İşlemleri İstem Belgesi
 3. Tescile Konu olan Harita ve Planlar Kontrol Raporu
 4. Büro Kontrol Formu
 5. Büro Kontrolü eksik ve hatalar formu.
 6. Arazi Kontrol Formu
 7. Arazi Kontrolü Eksik ve hatalar formu
 8. Arazi Kontrolü Ölçü ve Hesap Çizelgesi
 9. Sayman Mutemet alındıları
 10. Yapım Sözleşmesi
 11. Tapu Senedi
 12. Encümen Kararı
 13. İmar Durumu
 14. Durum Haritası
 15. Ömlçü Krokisi
 16. Koordine Özet Çizelgesi
 17. Aplikasyon Çıktısı
 18. Alan Hesabı
 19. Koordinat Dönüşüm Hesabı
 20. Tescil Bildirimi
 21. Poligon Röperleri

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 15 GÜN

ÇAP

 1. Dilekçe
 2. Tapu Belgesi ( Fotokopisi )
 3. Kadastrodan alınmış Aplikasyon Belgesi
 4. İmar Çapı için yatırılan harç makbuzu

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 1 SAAT

Kuşat Ruhsat işleri

 1. Kimlik Fotokopisi,
 2. ÇTV Kaydı,
 3. Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
 4. 1 Adet Fotoğraf,
 5. Ustalık Belgesi,
 6. Kira Kontratı Fotokopisi,
 7. Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
 8. Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
 9. Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
 10. Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
 11. İtfaiye Raporu

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 2 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü

İsim: Barış DAL
Unvan: Yazı İşleri Müdürü
Adres: Sandıklı Belediye Başkanlığı
Tel: 0 272 512 50 05
Faks: 0 272 512 61 12
E-Posta: yaziisleri @ sandikli.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri: Başkanlık Makamı

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN