• 22 Aralık 2015
  • +
  • -

KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ

KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ

İLAN

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sandıklı Belediyesince yapılacak olan kiralama ihalesi ekli listede belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 49. Maddesine göre ihalesi bırakılmış olup 51. Maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale ed ilecektir.

Kiralama ihaleleri 25.12.2015 Cuma günü Ekli listede belirtilen saatte Belediyemiz Encümeni huzurunda Belediye Başkanlığı Makam Odasında yapılacaktır.

  1. Kiralama ihalelerine katılmak isteyenler en geç 25.12.2015 Cuma günü saat 12:00’ye kadar. Ekli listede belirtilen Geçici Teminatı ve ihale iştirak bedellerini Belediyemiz veznesine yada Belediyemizce verilecek banka hesap numarasına yatıracaklar, makbuzlarını ve istenilen belgeleri yukarıdaki tarih ve Saat’e kadar kapalı zarf içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim edeceklerdir. Belirlenen gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilme yecektir.
  2. İhaleye çıkarılan işyerlerine ait muhammen bedeli, geçici teminat tutarını, ihale iştirak bedelini ihale tarih ve saati ekli listededir.
  3. İsteklilerin hazır bulundurması gereken belgeler;
  4. Gerçek Kişiler için:

a- Müracaat dilekçesi, b- Kanuni ikametgâh b elgesi, c- Noter tasdikli imza sirküleri,

d- Vekâleten katılanlar için imza beyanı ve noter tasdikli vekâletname, e- İsteklilerin, Belediyemiz bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ne borcu olmadığına dair belge, f- Geçici Teminat ve İhale iştirak bedelini ödendiğine / teslim edildiğine dair belge,

g- İsteklinin ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, h- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

i- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 3. 1. maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

  1. Tüzel Kişiler için:

a- Müracaat dilekçesi,

b- Oda kayıt belgesi,

c- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

d- Vekâleten katılanlar için imza beyanı ve noter tasdikli vekâletname,

e- Şirket ortaklarının son durumunu gösterir belge,

f- Tüzel kişiliğin ve ortaklarının Belediyemiz, bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş. ’ne borcu olmadığına dair belge,

g- Geçici Teminat ve İhale iştirak bedelini ödendiğine/teslim edildiğine dair belge,

h- İsteklinin ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, i- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

j- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 3,2. maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4-Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde müracaat süresi sonuna kadar mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülüp okunabilir.

Keyfiyet ilan olunur.

 

SANDIKLI BELEDİYESİNİN KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ
S. NO İŞYERLERİ MUHAMMEN

BEDELLER

GEÇİCİ TEMİNAT EN AZ İHALE

İŞTİRAK

BEDELİ

ENAZ

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

AÇIKLAMA
1 SEBZE HALİ NO:5 2.000,00 i 60,00 i 500,00 i 25.12.2015 13:30 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
2 SEBZE HALİ NO:6 2.000,00 i 60,00 i 500,00 i 25.12.2015 13:35 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
3 SEBZE HALİ NO:7 2.000,00 i 60,00 i 500,00 i 25.12.2015 13:40 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
4 SEBZE HALİ NO:8 2.000,00 i 60,00 i 500,00 i 25.12.2015 13:45 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
5 SEBZE HALİ NO:9 2.000,00 i 60,00 i 500,00 i 25.12.2015 13:50 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
6 SEBZE HALİ NO:10 2.000,00 i 60,00 i 500,00 i 25.12.2015 13:55 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
7 SEBZE HALİ NO:21 2.000,00 i 60,00 i 500,00 i 25.12.2015 14:00 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
8 SEBZE HALİ NO:22 2.000,00 i 60,00 i 500,00 i 25.12.2015 14:05 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
9 SEBZE HALİ NO:2 2.335,00 i 70,05 i 583,75 i 25.12.2015 14:10 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
10 SEBZE HALİ NO:4 2.000,00 i 60,00 i 500,00 i 25.12.2015 14:15 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
11 SEBZE HALİ NO:11 2.335,00 i 70,05 i 583,75 i 25.12.2015 14:20 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
12 SEBZE HALİ NO:12 2.335,00 i 70,05 i 583,75 i 25.12.2015 14:25 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
13 SEBZE HALİ NO:13 2.335,00 i 70,05 i 583,75 i 25.12.2015 14:30 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
14 SEBZE HALİ NO:16 2.335,00 i 70,05 i 583,75 i 25.12.2015 14:35 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
15 SEBZE HALİ NO:18 2.000,00 i 60,00 i 500,00 i 25.12.2015 14:40 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
16 SEBZE HALİ NO:24 2.000,00 i 60,00 i 500,00 i 25.12.2015 14:45 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
17 SEBZE HALİ NO:25 2.000,00 i 60,00 i 500,00 i 25.12.2015 14:50 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar

 

18 SEBZE HALİ NO:26 2.335,00 i 70,05 i 583,75 i 25.12.2015 14:55 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
19 SEBZE HALİ NO:27 2.335,00 i 70,05 i 583,75 i 25.12.2015 15:00 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
20 SEBZE HALİ NO:28 2.335,00 i 70,05 i 583,75 i 25.12.2015 15:05 Mukavele akti tarihinden itibaren 30.08.2016 tarihine kadar
21 ŞIRINEVLER MAHALLESİ 1.CADDE NO:2/A İŞYERİ 8.000,00 i 720,00 i 6.000,00 i 25.12.2015 15:20 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar
22 ŞIRINEVLER MAHALLESİ 1.CADDE NO:2/B 8.000,00 i 720,00 i 6.000,00 i 25.12.2015 15:25 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar
23 ŞIRINEVLER MAHALLESI 1.CADDE NO:6 16.000,00 i 1.440,00 i 12.000,00 i 25.12.2015 15:30 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar
24 ŞIRINEVLER MAHALLESI 1.CADDE NO:8/A 8.000,00 i 720,00 i 6.000,00 i 25.12.2015 15:35 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar
25 ŞIRINEVLER MAHALLESI 1.CADDE NO:10/B 8.000,00 i 720,00 i 6.000,00 i 25.12.2015 15:40 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar
26 ŞIRINEVLER MAHALLESI 2.CADDE NO:8(YENI SANAYI ) ÇAY OCAĞI 3.500,00 i 315,00 i 2.625,00 i 25.12.2015 15:45 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.07.2018 tarihine kadar
27 ŞIRINEVLER

MAHALLESI

2.CADDE

6.000,00 i 540,00 i 4.500,00 i 25.12.2015 15:50 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.07.2018 tarihine kadar
28 ŞIRINEVLER MAHALLESI 2.CADDE NO:40(YENI SANAYI ) ÇAY OCAĞI 2.500,00 i 225,00 i 1.875,00 i 25.12.2015 15:55 Mukavele akti tarihinden itibaren 31.07.2018 tarihine kadar

 

 

E-posta Listemize Katılın

Please wait...

UYGULAMALARIMIZ

BİZE ULAŞIN